ΕΤΑΙΡΟΙ

Greta Auvergne

Η Greta Auvergne είναι η ένωση 72 δημόσιων γυμνασίων και λυκείων της πρώην περιφέρειας Auvergne, τα οποία ενώνουν τις δεξιότητες και τους πόρους τους για να προσφέρουν δια βίου μάθηση σε ενήλικες. Αξιοποιεί τον εξοπλισμό και τους πόρους προσωπικού αυτών των ιδρυμάτων για να δημιουργήσει μια προσφορά κατάρτισης προσαρμοσμένη στην τοπική οικονομία. Η διαχείρισή του τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας από το Lycée Lafayette στο Clermont-Ferrand. Η Greta προσφέρει την ποικιλία των ευκαιριών κατάρτισης που υπάρχουν στη Γαλλία, για μαθητευόμενους, εργαζόμενους, αναζητούντες εργασία, πολίτες, προετοιμάζοντάς τους για εθνικά διπλώματα, EQF επιπέδου 3 έως 5 (και 6 σε συνεργασία με Πανεπιστήμια), ή για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων (προσαρμογή στο χώρο εργασίας, γλώσσες...). Απασχολεί περισσότερους από 200 μόνιμους εκπαιδευτές, 1.000 ελεύθερους επαγγελματίες και παρέχει σχεδόν 1.000.000 ώρες κατάρτισης ετησίως. Το 2023, 450 διαφορετικά μαθήματα κατάρτισης υποδέχθηκαν 5.300 άτομα. Η Greta Auvergne διαθέτει το δικό της τμήμα Συμβουλευτικής Έρευνας και Καινοτομίας, υπεύθυνο για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, με έδρα το Le Puy-en-Velay.

Centoform

Η CENTOFORM, που ιδρύθηκε το 2001, είναι ένα Κέντρο Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) αναγνωρισμένο με Πιστοποίηση Ποιότητας στην κατάρτιση από την Περιφέρεια Emilia Romagna της Ιταλίας, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή δυναμική οικονομία. Κατά τη διάρκεια των 20 και πλέον ετών δραστηριότητάς του, το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δημιούργησε ένα λειτουργικό πολυπεριφερειακό και διεθνές δίκτυο με ΜΜΕ, δημόσιους φορείς, σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια και κέντρα Ε&Α. Η Centoform σχεδιάζει και διαχειρίζεται προγράμματα κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους που εργάζονται στο πλαίσιο περιφερειακών ταμείων του ΕΚΤ και διεπαγγελματικών ταμείων. Παρέχουμε κατάρτιση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου με 40% μάθηση με βάση την εργασία (WBL). Η Centoform ασχολείται επίσης εδώ και αρκετά χρόνια με έργα που σχετίζονται με τη μαθητεία για νέους και άλλες μορφές κατάρτισης εντός της επιχείρησης. Κατά τα έτη 2007-2019 ενεπλάκησαν περισσότεροι από 2.500 μαθητευόμενοι και περισσότεροι από 3.000 εκπαιδευόμενοι. Από το 2016, η Centoform είναι επίσημο μέλος της EAfA - Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία. Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη του WBL και του Διπλού Συστήματος στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και στα σχολεία μέσω του συντονισμού ενός τοπικού δικτύου σχολείων και επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το WBL ως μαθησιακή προσέγγιση στην εκπαίδευση. Συμμετέχουμε ως συντονιστές και εταίροι σε διάφορα έργα Στρατηγικών Συμπράξεων Erasmus+ KA2 VET είτε για την Καινοτομία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση VET, είτε για την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών. Από το 2023, η Centoform είναι συντονιστής του έργου EXCEED - EXCELLENCE IN GREEN AND DIGITAL MANUFACTURING με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου COVE με 6 κέντρα σε 5 χώρες, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα, για την υποστήριξη της καινοτομίας και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του τομέα της Προηγμένης Παραγωγής (AM).

Ακαδημία Επιχειρηματικότητας

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (AKEP) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με καινοτόμο χαρακτήρα, που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας ως πρώτη προτεραιότητά του. Ιδρύθηκε το 2007 από τον ιστορικό Εκπαιδευτικό Σύλλογο Αθηνών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της. Στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα υγιέστερο επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να υποστηρίξει τους ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν πραγματικότητα τις καινοτόμες και κοινωνικές επιχειρηματικές τους ιδέες. Κύριος στόχος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας είναι η καλλιέργεια επιχειρηματικών νοοτροπιών και δεξιοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικής επάρκειας μέσω πρωτοβουλιών μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίες συνάδουν με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας ήταν ένας από τους ενδιάμεσους οργανισμούς στην Ελλάδα για το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες από το 2012. Ο ρόλος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας ήταν να διευκολύνει την εμπειρία μη τυπικής επιχειρηματικής μάθησης των Ελλήνων κοινωνικών επιχειρηματιών σε όλη την Ευρώπη και να συνδέει έμπειρους επιχειρηματίες υποδοχής με νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες.

Τεχνολογίες Ikasia

Η Ikasia Technologies είναι μια τεχνολογική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 ως spin-off του Universitat Politècnica de València και προωθείται από το Κέντρο Βιοϋλικών και Μηχανικής Ιστών. Συνδέεται επίσης με την Ανώτερη Τεχνική Σχολή Μηχανικών Πληροφορικής, η οποία προσφέρει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Αναγνώριση Σχήματος και την Ψηφιακή Εικόνα. Η Ikasia αναπτύσσει νέες και καινοτόμες τεχνολογίες σε διάφορα επιστημονικά πεδία, στα οποία ξεχωρίζουν η τρισδιάστατη εκτύπωση, η προσθετική κατασκευή, τα σύνθετα υλικά και τα βιοϋλικά. Στόχος της Ikasia είναι η παραγωγή γνώσης και η προώθηση της κοινωνικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της κοινωνίας μας, συμβάλλοντας έτσι σε ένα καλύτερο μέλλον. Ως εκ τούτου, εκτός από την πραγματοποίηση μιας συνεχούς διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης, μέσω του συντονισμού και της συμμετοχής σε έργα του προγράμματος Erasmus Plus, προωθεί την ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αντιμετωπίζουν εμπόδια.

Πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη ?

Greta Auvergne - Agence 43
Centoform
Ikasia Technologies
Academy of Entrepreneurship Astiki Etaireia