Βίντεο για την ενδυνάμωση των μαθητών σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ενότητα κατάρτισης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δασκάλων και των εκπαιδευτών

Βίντεο ενημέρωσης για την ΤΝ, που υλοποιούνται από κοινού με τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν στην επιλογή των θεμάτων και στη συγγραφή του σεναρίου, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία, την ισορροπία μεταξύ των φύλων και την ελκυστικότητα.

Κοινό

Οι εκπαιδευόμενοι ως μελλοντικοί εργαζόμενοι και πολίτες

Στόχοι
Περιεχόμενο

Προετοιμασία βίντεο ενημέρωσης για την ΤΝ με τη συμμετοχή των μαθητών στην επιλογή των θεμάτων και στη συγγραφή των σεναρίων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα εξής:

  • να αντικατοπτρίζεται η ποικιλομορφία των δυτικών κοινωνιών μας στους εμπλεκόμενους χαρακτήρες
  • να εκπροσωπούνται ισότιμα τα φύλα
  • στην ελκυστικότητά τους.

Διαφορετικότητα

ο αντικατοπτριζμός της ποικιλομορφίας των δυτικών κοινωνιών μας

Ανθρώπινη δημιουργικότητα

οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επιλογή των θεμάτων και στη συγγραφή των σεναρίων

Ανοιχτά εμβλήματα

Η απονομή των ανοικτών εμβλημάτων θα πιστοποιεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει τις διάφορες ενότητες και αξιολογήσεις

Testimonials

“Amazing guide to become an expert of my domain. I have learned a lot of thing ! ”
Pierre Lo
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Johane Doe
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Emma
Βίντεο

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

με 2-3 μαθησιακά αποτελέσματα ανα ενότητα
0 Βίντεο

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου, τα προϊόντα που θα εκπονηθούν από την σύμπραξη θα διαδοθούν υπό την άδεια δημόσιας χρήσης Creative Commons CC BY-SA 4.0 International. Η άδεια αυτή απαιτεί από όσους επαναχρησιμοποιήσουν το υλικό να αναφέρουν τα στοιχεία του δημιουργού. Επιτρέπει τη διανομή, τη μίξη, την προσαρμογή και την αξιοποίηση του υλικού σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς. Εάν άλλοι κάνουν μίξη, προσαρμογή ή δημιουργία νέου υλικού βασιζόμενο πάνω στο παρόν υλικό, πρέπει να αδειοδοτήσουν το τροποποιημένο υλικό με τους ίδιους όρους.