Ενότητα κατάρτισης

Ενότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δασκάλων και των εκπαιδευτών

Η διαδικτυακή εκπαιδευτική διαδρομή για τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει αξιολογήσεις και ψηφιακά σήματα για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης. Εφαρμόζεται πιλοτικά με μικτή προσέγγιση και με δια ζώσης συνεδρίες.

Επωφελούμενοι

Δάσκαλοι και εκπαιδευτές

Στόχοι
Περιεχόμενο

Το παραδοτέο αυτό οργανώνεται ως εξής:

  • Δραστηριότητα 1: Εκπόνηση μιας αρθρωτής διαδικτυακής μαθησιακής διαδρομής για εκπαιδευτικούς, η οποία περιλαμβάνει ποικίλους πόρους και αξιολογήσεις. Η ολοκλήρωση των ενοτήτων θα πιστοποιείται με ανοικτά εμβλήματα.
  • Δραστηριότητα 2: 15 δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί από κάθε χώρα θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν τη μαθησιακή διαδρομή σε μια μικτή προσέγγιση.

Υποστήριξη για κινητές συσκευές

Η μαθησιακή διαδρομή θα είναι ευανάγνωστη σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets

Μικτή μάθηση

μικτή προσέγγιση με εισαγωγικές και καταληκτικές συνεδρίες που οργανώνονται δια ζώσης

Ανοιχτά εμβλήματα

Η απονομή των ανοικτών εμβλημάτων θα πιστοποιεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει τις διάφορες ενότητες και αξιολογήσεις

Ποικιλία πόρων

Θα μοιραστούν ποικίλοι πόροι, βίντεο, κουίζ, έγγραφα

Διαπιστώσεις

“Καταπληκτικός οδηγός για να γίνω ειδικός στον τομέα μου. Έμαθα πολλά πράγματα!”
Pierre Lo
“Μια σύσταση από έναν πελάτη που επωφελήθηκε από το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Οι μαρτυρίες μπορούν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για την εδραίωση της αξιοπιστίας και την αύξηση της φήμης της εταιρείας σας.”
Johane Doe
“Μια σύσταση από έναν πελάτη που επωφελήθηκε από το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Οι μαρτυρίες μπορούν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για την εδραίωση της αξιοπιστίας και την αύξηση της φήμης της εταιρείας σας.”
Emma
Μονάδα κατάρτισης

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

με 2-3 μαθησιακά αποτελέσματα ανα ενότητα
0 Ενότητες
Εκτιμώμενη διάρκεια της διαδικτυακής μαθησιακής διαδρομής
40 ώρες
Ανοικτή πρόσβαση σε δασκάλους και εκπαιδευτές μετά την πιλοτική εφαρμογή
0

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου, τα προϊόντα που θα εκπονηθούν από την σύμπραξη θα διαδοθούν υπό την άδεια δημόσιας χρήσης Creative Commons CC BY-SA 4.0 International. Η άδεια αυτή απαιτεί από όσους επαναχρησιμοποιήσουν το υλικό να αναφέρουν τα στοιχεία του δημιουργού. Επιτρέπει τη διανομή, τη μίξη, την προσαρμογή και την αξιοποίηση του υλικού σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς. Εάν άλλοι κάνουν μίξη, προσαρμογή ή δημιουργία νέου υλικού βασιζόμενο πάνω στο παρόν υλικό, πρέπει να αδειοδοτήσουν το τροποποιημένο υλικό με τους ίδιους όρους.