Επιτεύγματα

Συλλογή περιπτώσεων χρήσης ΤΝ

Συλλογή περιπτώσεων χρήσης ΤΝ στην ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων

Η έρευνα διερευνά τις εφαρμογές της ΤΝ στην επαγγελματική, γενική και εκπαίδευση ενηλίκων, αναλύοντας περιπτώσεις που έχουν επιλεγεί σε διάφορες χώρες.

Οδηγός χρήσης

Στόχοι
Ενότητα κατάρτισης

Ενότητα κατάρτισης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

Η διαδικτυακή εκπαιδευτική διαδρομή για τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει αξιολογήσεις και ψηφιακά εμβλήματα για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης. Εφαρμόζεται πιλοτικά με μικτή προσέγγιση, με εισαγωγικές και καταληκτικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται δια ζώσης.

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Στόχοι
Βίντεο

Βίντεο για την ενδυνάμωση των μαθητών σχετικά με την ΤΝ

Βίντεο ενημέρωσης για την ΤΝ, που υλοποιούνται από κοινού με τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν στην επιλογή των θεμάτων και στη συγγραφή του σεναρίου, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία, την ισορροπία μεταξύ των φύλων και την ελκυστικότητα.

Βίντεο ενημέρωσης

Στόχοι

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου, τα προϊόντα που θα εκπονηθούν από την σύμπραξη θα διαδοθούν υπό την άδεια δημόσιας χρήσης Creative Commons CC BY-SA 4.0 International. Η άδεια αυτή απαιτεί από όσους επαναχρησιμοποιήσουν το υλικό να αναφέρουν τα στοιχεία του δημιουργού. Επιτρέπει τη διανομή, τη μίξη, την προσαρμογή και την αξιοποίηση του υλικού σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς. Εάν άλλοι κάνουν μίξη, προσαρμογή ή δημιουργία νέου υλικού βασιζόμενο πάνω στο παρόν υλικό, πρέπει να αδειοδοτήσουν το τροποποιημένο υλικό με τους ίδιους όρους.